Id. e interv. ed. NEE c. socioemocional y cultural (1º semestre)